Времето е најскап ресурс

Kористете го сервисот на КРЕАТИВА.инк!

брза и правовремена реакција

Она што го ценат нашите клиенти е знаењето, вештината и пред се брза и правовремена реакција на нашиот сервисен тим. Затоа го заокруживме нашето портфолио со сервисна услуга.

Достапност

Сервисните услуги ви се достапни како засебна услуга и во договор со MPS решение.

Нарачај и добиј сервис и одржување

Можете да нарачате принтери, мултифункциски уреди и истовремено да договориме сервис и одржување на принтерите. Нашиот професионален тим ви е на располагање!

Контактирајте го нашиот сервис: