Вработување

Нашите вработени се крвоток на нашата компанија. Тие се стабилност, сигурност и движечката сила на КРЕАТИВА.инк.

Вработените се среќни и продуктивни онаму каде се:

  • Добро платени
  • Ценети
  • Менторирани
  • Вреднувани
  • Се чувствуваат предизвикани
  • Се чувствуваат поддржани од менаџментот
  • Инволвирани во сите процеси и стратегии
  • Се чувствуваат дека компанијата верува во нив.

Секој нов член допринесува во растењето на компанијата со својата индивидуалност и креативност.

Со оглед на тоа дека живееме во време на постојатни промени, КРЕАТИВА.инк настојува да одржи рамнотежа меѓу професионалниот и личниот живот на вработените.

Ако си подготвен за промени во својата професионална кариера, ако си динамична, креативна и одговорна личност, подготвена за тимска работа и докажување во компетитивна работна средина, и доколку си подготвен да креираме заедничка иднина - јави ни се, а ние ќе ти дадеме шанса за професионален развој!

Испратете CV на gmihajlova@kreativa.ink.

Тонери: 09-17 Часот

(02) 32 221 32
076 296 256
075 318 280
076 275 130
076 275 128
076 275 129
sales@kreativa.ink

Сервис: 09-17 Часот

(02) 32 221 32
075 296 257
service@kreativa.ink

Нарачај On-Line!

(02) 32 221 32
076 296 256
sales@kreativa.ink